Sarkodie Ft Bisa Kdei – Obi Doba Lyrics

Sarkodie Ft Bisa Kdei - Obi Doba
Sarkodie Ft Bisa Kdei – Obi Doba

Sarkodie Ft Bisa Kdei – Obi Doba Lyrics

Stream : Sarkodie Ft Bisa Kdei – Obi Doba

What else now! Yeah
Its MOG baby huh! Ooh yeah

Obi dɔba Banaba iee
Manti wo nka a me tumi da oh me dɔ eh
Wo ho adwendwen ama me ndidi
Ɔdɔ eeh bɛkyerɛ me biibi eeh
Sɛ wo gyie me a me fɔn ayɛ atia
Baby wo bɛba na me wu eeh
Shɔɔhe ne obaso ɔkaakye ɔbaagweme eh
Wo ho adwendwen ama me ndidi
Ɔdɔ eeh bɛkyerɛ me biibi eeh
Sɛ wo gyie me a me fɔn ayɛ atia

Samini Ft Shatta Wale – Celebration Lyrics

What else Huh tie
Sɛ daakye bi na me dɔfo bɛba a…
Ɔbɛba na mekra ne ho biom
Ahomakye nyɛ me kyen na ɔdaa
Asɛ anoma bi ɛtu ɛfri ne buom
Bɛbia ɔdɔ da no yɛ m’asem
Meti ne nka m’akoma gyi me brem
Sɛsie mbrɛe nka ɔda m’abɛmu
W’ani bɛbɔ me so na me da fom tim
Me dɔfo wo ti me nkaa bra
Sɛ sika sɛm a, wo deɛ yɛn yɛ no kakrakakra
Me nya wo ho abotirɛ kɔsi sɛ wo twa bra
Nti ɛnndɛ me dɔfo wo hwɛ me ma me kra ayira
Ɔdɔ, me ti wo din a, na awose agu me
Me fiewora sie me su doodo nka ɔyɛa tumi
Bɛbia me wɔ ye, bɛsidɛn na ɔbi ahu me
Ɔdɔ ye wu me pa wo kyew

Obi dɔba Banaba iee
Manti wo nka a me tumi da oh me dɔ eh
Wo ho adwendwen ama me ndidi
Ɔdɔ eeh bɛkyerɛ me biibi eeh
Sɛ wo gyie me a me fɔn ayɛ atia
Baby wo bɛba na me wu eeh
Shɔɔhe ne obaso ɔkaakye ɔbaagweme eh
Wo ho adwendwen ama me ndidi
Ɔdɔ eeh bɛkyerɛ me biibi eeh
Sɛ wo gyie me a me fɔn ayɛ atia

Baby ma me bi ndi
Mafe woa ma ne si
Na sɛ me woa na ɛyɛ ɔdɔ nti
Wo ho adwendwen na ɛbɛ ku me oh ɔdɔ
Me ti wo din a, na awose agu me, my dear eeh
Ɔdɔ yɛ ntɛm bra na me da a ɛnda oh

Aka me nkoa, me to m’ani a me ho ɔdɔ
M’adwen wo hoa sweetie wo he ɛɛ, bɛ tu awoɔ
Me wo ntaban a nka anadwo ye me tu akɔ
Ahomakyei bra bɛ hwɛ me ɛɛ na nsuo atɔ
Ɔdɔ me bu m’ani a anisuo
Me tu ka nyinaa agyisɛ abɛbuomu
Ɔdɔ a me dɔ wo bi mon fisɛ aye ɛduro
Ɛyɛ a na mo wrɛ afi sɛ ɔdɔ bi yɛ owuomu
Maame wei, ma fe me dɔfo, mofrɛ no ma me
Mo hunu sɛ me ho wosoa mo wɔme pani
Abena ano tosuo na ɛma me nani
Ɔba na me da adakamu a mo bɔ me din na me yani
Obi dɔba ma me di arɛhwo
Bɔ modin na bra bɛ hwɛ me na me wu anhyɛ wo B
ra na me bɔ wo ho ban na bibia ayɛwo, Bisa

Obi dɔba Banaba iee
Obi dɔba Banaba iee
Manti wo nka a me tumi da oh me dɔ eh
Manti wo nka a me tumi kraa
Wo ho adwendwen ama me ndidi
Ɔdɔ eeh bɛkyerɛ me biibi eeh
Sɛ wo gyie me a me fɔn ayɛ atia
Atia, atia, tia
Baby wo bɛba na me wu eeh
Shɔɔhe ne obaso ɔkaakye ɔbaagweme eh
Wo ho adwendwen ama me ndidi
Ɔdɔ eeh bɛkyerɛ me biibi eeh
Sɛ wo gyie me a me fɔn ayɛ atia
Atia, atia, tia eii

Jamie

Call the classic man on +233542793417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button